Powikłania po resekcji korzenia zęba

Resekcja korzenia zęba, czyli tak zwana apikoektomia to specjalistyczny zabieg z zakresu chirurgii stomatologicznej. Resekcja wykonywana jest zwykle w przypadku zapalenia tkanek okołowierzchołkowych i ma na celu ograniczenie dyskomfortu pacjenta związanego z występowaniem silnych dolegliwości bólowych. Warto wspomnieć, że zabieg ma swoje wskazania i nie zawsze może być wykonywany. Poza tym, możliwe są powikłania po resekcji korzenia zęba. Zdarzają się one jednak stosunkowo rzadko.

Wskazania do resekcji korzenia zęba

Jak wspomniano powyżej, resekcja korzenia zęba to zabieg, który nie zawsze może być wykonywany. Poza tym, pacjenci powinni wiedzieć o tym, że możliwe są również powikłania po resekcji korzenia zęba. Sam zabieg polega na amputacji wierzchołka korzenia zęba oraz usunięciu niekorzystnych zmian w jego obrębie. Tego rodzaju leczenie zwykle podejmowane jest w przypadku zębów jednokorzeniowych, w tym kłów i siekaczy. Co ważne, takie działania skutecznie ograniczają ryzyko występowania kolejnych zmian zapalnych oraz pomagają zachować zęby.

Warto podkreślić, że resekcja korzenia zęba wykonywana jest w przypadku braku możliwości wykonywania powtórnego leczenia kanałowego zębów lub w przypadku braku możliwości jego pierwotnego przeprowadzenia. Poza tym, resekcja powinna być przeprowadzana w przypadku złamania wierzchołka korzenia zęba lub występowania zwyrodnienia miazgi zębowej. Zębniaki, czyli kamienie miazgowe mają w tym przypadku postać złogów mineralnych, które pojawiają się w obrębie siekaczy, trzonowców, zębów zatrzymanych oraz niewyrzniętych. Wskazaniem do przeprowadzenia zabiegu jest również zdiagnozowane zapalenie tkanek okołowierzchołkowych, a także nieskuteczne lub nieprawidłowo wykonane leczenie endodontyczne, które może dawać bardzo przykre dla pacjentów powikłania.

Wśród najczęściej występujących przyczyn tego rodzaju zjawiska wymienia się wadliwe wypełnienie kanału korzeniowego lub stosowanie materiału złej jakości. Nieprawidłowości związane z przeprowadzonym leczeniem kanałowym mogą prowadzić do rozwoju stanów zapalnych, które wymagają zdecydowanej interwencji stomatologicznej. Resekcja powinna być również wykonywana w przypadku powikłań związanych z leczeniem zębów za pomocą uzupełnień protetycznych.

W tym przypadku konieczność jej wykonywania zwykle ma związek ze stosowaniem wkładów koronowo-korzeniowych. Nie można również zapominać o tym, że pacjenci mogą posiadać zakrzywione zęby lub bardzo cienkie kanały korzeniowe, które zdecydowanie utrudniają prowadzenie leczenia oraz pogarszają jego skuteczność. W takich przypadkach leczenie endodontyczne może być niemożliwe do przeprowadzenia. Resekcja może być również konieczna w przypadku złamań narzędzi dentystycznych znajdujących się w kanale korzeniowym. Tego rodzaju sytuacje zdarzają się stosunkowo rzadko, ale niestety nie ma możliwości ich całkowitego wyeliminowania. Przeprowadzenie resekcji może być również konieczne w przypadku jego przebicia w trakcie leczenie kanałowego.

Nie można również zapominać o tym, że działania związane z resekcją są konieczne w przypadku utrzymujących się stanów zapalnych wokół korzenia lub samoistnego obumarcia zęba. Wśród przeciwwskazań do wykonania zabiegu wymienia się między innymi rozległy stan zapalny, który przekracza 1/3 długości korzenia oraz zjawisko związane z zanikiem kości otaczającej ząb. Zabiegu nie wykonuje się również w przypadku zapalenia ozębnej lub jamy ustnej. Poza tym, procedura nie jest wykonywana w przypadku zębów mlecznych, podłużnych złamań korzenia zęba czy paradontozy. Tego rodzaju leczenie nie może być również podejmowane w przypadku zaburzeń zgryzu, wczesnej ciąży, cukrzycy, opryszczki, białaczki, zaburzeń ciśnienia tętniczego oraz chorób tarczycy lub nerek.

Zalecenia po resekcji zęba
Powikłania po resekcji korzenia zęba mogą być w dużej mierze ograniczone dzięki przestrzeganiu określonych zaleceń. O konieczności ich stosowania pacjenci zawsze powinni być informowani przez lekarza wykonującego zabieg. Brak ich przestrzegania może bowiem pogarszać efekty prowadzonych działań oraz skutkować rozwojem przykrych dolegliwości. Warto pamiętać o tym, że zabieg resekcji zawsze wykonywany jest w znieczuleniu miejscowym. Pacjent podczas jego wykonywania nie odczuwa zatem żadnych dolegliwości bólowych. Po zabiegu może się jednak pojawiać obrzęk, opuchlizna, zaczerwienie, ból oraz krwawienie. Pacjenci mogą się również uskarżać na mrowienie, które pojawia się w okolicy pozabiegowej. Co ważne, objawy te ustępują po kilku dniach. Ważne jest jednak w tym wypadku przestrzeganie określonych zaleceń, w tym unikanie zwiększonego wysiłku fizycznego. Pacjenci powinni również unikać spożywania gorących pokarmów. Nie bez znaczenia dla skuteczności prowadzonych działań jest również stosowanie diety półpłynnej przez około czternaście dni. W ten sposób pacjent może uniknąć podrażniania okolicy, która poddana została zabiegowi.

Resekcja korzenia zęba – powikłania

Powikłania po resekcji korzenia zęba pojawiają się zwykle dość rzadko. Na częstość i intensywność ich występowania wpływają zachowania pacjenta, w tym związane przede wszystkim z przestrzeganiem określonych zasad. Powikłania po resekcji korzenia zęba mogą obejmować między innymi wymienione powyżej obrzęki, krwawienia oraz dolegliwości bólowe. Nie można zapomnieć o tym, że zabieg ten jest dość inwazyjny i może powodować nieprzyjemne i mijające uczucie mrowienia. W nielicznych wypadkach może również dochodzić do porażenia nerwu oraz do uszkodzenia zębów znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie okolicy zabiegowej.

Co ważne, niekorzystne objawy mogą się utrzymywać przez kilka dni. W razie ich przedłużania się warto skorzystać z konsultacji medycznej. Specjalista wskaże wówczas przyczynę problemu oraz zaproponuje dalsze działanie mające na celu jego rozwiązanie. Nie warto w tym przypadku podejmować żadnych działań na tak zwaną własną rękę, ponieważ mogą one pogorszyć sytuację oraz zaburzyć prawidłowy proces leczenia. Leki przeciwbólowe mogą być przyjmowane, ale ich dawkowanie powinno być zawsze konsultowane ze specjalistą.

Może Ci się również spodoba