RTG zęba – czy jest szkodliwe?

Prześwietlenie rentgenowskie, nazywane również rentgenogram jest badaniem diagnostycznym, które ma na celu uzyskanie obrazu dwuwymiarowego. Wykorzystuje ono promieniowanie elektromagnetyczne X o określonej długości fali, znajdującej się pomiędzy nadfioletem a promieniowaniem gamma, które jest emitowanie przez specjalistyczną lampę.

Wiązka promieni przenika przez komórki ciała pacjenta, na następnie pada na błonę rentgenowską. Obrazowanie jest możliwe na skutek zróżnicowanego stopnia pochłaniania promieni przez poszczególne komórki. Prześwietlenie rentgenowskie ma szerokie zastosowanie, w tym również w diagnostyce stomatologicznej.

Co to jest RTG zęba?


Jak wspomniano powyżej, prześwietlenie rentgenowskie zębów to badanie radiologiczne, które wykorzystywane jest w diagnostyce dentystycznej. Pozwala ono na prześwietlenie zębów pacjenta, dzięki czemu możliwa jest ocena stanu uzębienia, w tym samych zębów i ich korzeni, stanu stawu skroniowo-żuchwowego, tkanki kostnej żuchwy i szczęki oraz podjęcie odpowiedniego leczenia.

Po co się robi zdjęcie RTG zęba?


Badanie RTG wykonywane jest w celu określenia stanu jamy ustnej pacjenta w momencie podejrzenia bardzo zaawansowanego stadium próchnicy, braku zawiązków zębowych, zębów zatrzymanych oraz w sytuacji podejrzenia występowania stanów zapalnych w okolicy korzeni zębów, oceny stanu korzeni, obecności torbieli lub zmian o potencjalnym charakterze nowotworowym.

Ponadto, ten rodzaj pogłębionej diagnostyki jest zalecany przed ekstrakcją zęba, rozpoczęciem leczenia kanałowego oraz protetycznego, w tym wszczepiania implantów lub zakładania protez, koronek i mostów protetycznych, a także zakładania aparatu ortodontycznego.

Warto również dodać, że prześwietlenie rentgenowskie może być również wykonywane po urazie twarzoczaszki lub w przypadku podejrzenia występowania kamicy ślinianek. W zależności od danej sytuacji oraz od tego jak szeroki obraz konieczny jest do uzyskania, stosuje się prześwietlenie pojedynczego lub kilku zębów. Ponadto, możliwe jest wykonanie bardzo szerokiego obrazu w postaci badania pantomograficznego zębów, na którym uwidacznia się również szczękę oraz stawy żuchwowo-skroniowe i zatoki szczękowe pacjenta.

Wpływ RTG zęba na zdrowie


Konieczność wykonania prześwietlenia rentgenowskiego zazwyczaj wywołuje dość duży niepokój w związku z jego potencjalnym niekorzystnym wpływem na stan zdrowia pacjenta. Okazuje się jednak, że wpływ ten jest minimalny. Wykonanie tego typu zdjęć RTG związane jest bowiem z bardzo niewielką dawką promieniowania, pod warunkiem, że na wyposażeniu danego gabinetu stomatologicznego znajduje się dobrej klasy sprzęt, który podlega regularnym przeglądom i weryfikacji bezpieczeństwa pracy. W nowoczesnych aparatach, w których stosowana jest cyfrowa radiowizjografia dawka promieniowania jest bardzo niska, a obraz badania widoczny jest na ekranie komputera.

Warto wiedzieć, że dawki promieniowania określa się w mikrosiwertach. Aparaty starszego typu w przypadku konieczności wykonania zdjęcia pojedynczego zęba emitowały dawkę 3-5 µSv. W nowoczesnych urządzeniach ilość ta została zmniejszona do 1-2 µSv. W przypadku zdjęcia pantomogramicznego wartości te wynoszą odpowiednio: 15-30 µSv oraz 5 a 20 µSv. W przypadku nowoczesnych aparatów ilość emitowanej dawki zmniejszona jest dwu lub nawet trzykrotnie.

Dla porównania wykorzystywanie tomografii wielonarządowej niesie ze sobą emisję dawki o wielkości pomiędzy 2000 a nawet 20000 µSv, a negatywne dla organizmu efekty mogą być obserwowane dopiero po przekroczeniu dawki rzędu 250000 µS.

Może Ci się również spodoba