Ile jest zębów mądrości? Czyli wróćmy do podstaw

Już w szkole uczymy się tego, że człowiek posiada 32 zęby stałe, które różnią się od siebie budową i kształtem. Wyróżnić możemy siekacze, kły, przedtrzonowce i trzonowce. Umiejscowione są one po 16 w szczęce i żuchwie. Funkcją zębów jest odgryzanie kęsów pożywienia i rozdrabnianie go. Ostatnimi zębami, które rosną, są ósemki, potoczne zwane zębami mądrości. Ich pochodzenie jest niezwykłe, ponieważ są pozostałością po naszych przodkach, którzy, aby poradzić sobie ze spożywanym pożywieniem, potrzebowali bardziej rozbudowanej szczęki. Obecnie nie u wszystkich wrzynają się zęby mądrości, co jest wynikiem ewolucji.

Ile jest zębów mądrości? Czyli wróćmy do podstaw.

Fachowcy zęby mądrości nazywają trzecimi zębami trzonowymi. Są nimi ostatnie zęby z każdej ze stron żuchwy i szczęki, dlatego człowiek ma ich cztery. Ponieważ w wyniku zmiany spożywanego przez nas pokarmu oraz sposobu żywienia nasz wygląd twarzoczaszki uległ ewolucyjnej zmianie, a ósemki uznaje się za narząd szczątkowy. Obecnie nie potrzebujemy już tak dużej liczby zębów, aby poradzić sobie ze spożywaniem pożywienia, dlatego nasza żuchwa i szczęka jest mniejsza. Również z tego powodu u niektórych osób zęby mądrości w ogóle się nie pojawiają i nawet na zdjęciu rentgenowskim nie widać ich zawiązków.

Kiedy wyrastają zęby mądrości?

Zazwyczaj moment wyrzynania się pierwszych zębów mądrości przypada między 17 a 25 rokiem życia, chociaż niektóre źródła podają okres między 18 a 24 rokiem życia. Niemniej jednak okres ich wzrostu jest różny i zależy indywidualnie od każdej osoby. Najczęściej jest to czas, kiedy okres dojrzewania dobiega końca i to stąd wzięła się ich nazwa potoczna, czyli zęby mądrości. Mogą one pojawić się dopiero w momencie, kiedy szczęka oraz żuchwa została już w pełni ukształtowana. Niestety ich wyrzynanie zazwyczaj prowadzi do rozstawienia pozostałych zębów. Często powoduje również krwawienie oraz obrzęk, a także ucisk na nerw co prowadzi do dużego dyskomfortu, a nawet silnego bólu.

Jak długo rośnie ósemka?

Trzecie zęby trzonowe pojawiają się jako ostatnie i bardzo często wiąże się to z dużym dyskomfortem oraz powikłaniami. Sam proces ich wzrostu niestety jest długi i często trwa nawet kilka lat. Zawiązki zębów mądrości pojawiają się w dziąsłach dziecka już w wieku około 5-6 lat. Jednak nie zawsze da się je zauważyć nawet na zdjęciu pantomograficznym szczęki. Zdjęcie rentgenowskie pozwala je zlokalizować dopiero w wieku około 10-11 lat. Cały proces wyrzynania się ósemek przebiega inaczej u każdego człowieka i zależy od wielu czynników takich jak indywidualne predyspozycje genetyczne. Niektóre osoby mogą cieszyć się ze szybkiego i bezproblemowego procesu wyrzynania się ósemek. Niestety w przypadku większości proces ten jest długotrwały i średnio trwa od 2 do 3 lat. Czas ten jest potrzebny na wykształcenie się zarówno korony, jak i korzenia zęba. Ich wzrost przebiega skokowo. Z powodu złożoności i niejednolitości procesu ich wyrzynania, zdarzają się sytuacje, kiedy wzrost ósemek trwa nawet kilkanaście lat i kończy się w okolicy 40 roku życia.

Może Ci się również spodoba